Kızılay Bursu

Kızılay bursları, İnsani Yardım, Afet, Toplum Sağlığı başta olmak üzere Kızılay’ın diğer faaliyet alanları ile uyumlu bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

 

Burs Başvuru Koşulları:

 • T.C. vatandaşı ve Türkiye’de öğrenim görüyor olmak,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak,
 • Örgün öğretimde eğitim alıyor olmak,
 • Ara sınıflar için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve bir dönemde 3 dersten fazla başarısız dersin olmaması,
 • Hazırlık sınıfı eğitimini tekrar etmiyor olmak,
 • Devlet üniversitesinde öğrenim görüyor veya vakıf (özel) üniversitelerinde %100 burslu eğitim alıyor olmak,
 • Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs / kredi almıyor olmak.

 

KIZILAY BURS HAKKINDA GENEL BİLGİ

Başvuru ve Burslar Hakkında Önemli Bilgiler

 • Kızılay Burs web sitesinde bulunan açıklama ve uyarıların dikkatle okunması önemlidir.
 • Burs Programları ile ilgili detaylı bilgiye Burs Programları sekmesinden erişebilirsiniz.
 • Gerekli bilgi ve belgelerin sisteme sorunsuz yüklenebilmesi için mobil cihazlar yerine bilgisayar kullanılması önerilir.
 • Başvuru formunda yer alan iletişim bilgileri dikkatli bir şekilde doldurulmalı ve güncel bilgileri içermelidir.
 • Verilen bilgilerin doğruluğu teyit edilecektir.
 • Aynı haneden, eğitim seviyesi farkı gözetilmeksizin en fazla iki öğrenci Kızılay Bursu alabilir.
 • Video mülakatı belirlenen süre içerisinde tamamlamayan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kızılay burslusu bir öğrencinin mezuniyet sonrası aynı eğitim seviyesinde ikinci kez kayıt yaptırması halinde bursu iptal edilir ve Kızılay Burs’a yeniden başvuruda bulunamaz.

Gerekli Belgeler Hakkında

 • Kızılay burs başvurularının ilk aşamasında herhangi bir belge talep edilmez. Başvuru sonrası video mülakata katılma hakkı kazanan öğrencilerden gerekli belgeleri KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)’ye yüklemesi istenir.
 • Gerekli görülen durumlarda ek bilgi ya da belge talep edildiği takdirde belirtilen süre içerisinde ilgili bilgi ve belgeler KBYS üzerinden güncellenmelidir. Bu durum burs hakkı kazanmış öğrencilerin burs devamlılık işlemleri için de geçerlidir.
 • Adaylar, belge yükleme kılavuzunu ve açıklama notlarını dikkatle okumalı ve belgelerini kılavuz yönergelerine uygun olarak sisteme yüklemelidir.

Sonuçların İlanı

 • Başvuru sonuçları, Başvuru Takviminde belirtilen tarihlerde SMS, e-Posta ve web sitesi aracılığıyla ilan edilir.
 • Burs başvuru sonuçları KBYS üzerinden giriş yapılarak görüntülenebilecektir.

Ödemeler, Burs Miktarları ve Süreleri

 • Bir yıl içerisinde ortaöğrenim, ön lisans ve lisans burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay, lisansüstü burs ödemeleri ise 12 ay boyunca yapılır.
 • İlk burs ödemeleri en geç Aralık ayında yapılır. Ödemenin Kasım ayında yapılması halinde Ekim ayının, Aralık ayında yapılması halinde ise Ekim ve Kasım aylarının bursları toplu olarak ödenir.
 • Kızılay Burs miktarları başvurulan yer, başvuran öğrencinin eğitim gördüğü kademe, başarı durumu, ihtiyaç seviyesi, bağışçılarımızdan gelen öncelikli talepler gibi kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kızılay Burs, temel olarak aylık verilmekle birlikte dönemlik veya tek sefere mahsus olarak da verilebilir. Kızılay Burs başvurusunda bulunan kişiler bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 2023-2024 yılından itibaren farklı kategorilerde standart burs miktarları ilan edilecektir.
 •  

BURS BAŞVURU LİNKİ