Anadolu Ajansı (AA), AA’yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek üzere burs verecektir.

   Bu konu hakkında araştırmacı öğrencilere imkan sağlanmadığı sürece yeteneklerinden mahrum kalacakları için tam destek olma yolunda onlara destek olacaklarını çağrıştıran ve bu konu hakkında araştırma geliştirme yapan Anadolu Ajansı bu durum ne kadar devam ediceğine dair açıklama yapmadı. Fakat desteklerin durmayacağının sinyallerini verdi.

Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları:

  • Sadece yurtiçi başvurular için geçerlidir.
  • Başvuru aşamasında 2 adet akademik referans mektubu sunmak,
  • Tez konusu teklifi sunmak,
  •  Niyet mektubu sunmak,
  • İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak. (Son 2 sene içerisinde almış olmak.)

Doktora Programı Başvuru Şartları:

  • Ders dönemi ve yeterlilik sürecini tamamlamış olmak,
  • Başvuru aşamasında 2 adet akademik referans mektubu sunmak,
  • Tez konusu teklifi sunmak
  • Niyet mektubu sunmak,
  • İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak. (Son 2 sene içerisinde almış olmak.)